خدمات

ارائه بهترین خدمات در کمترین زمان

موسسه حقوقی اندیشه قرن کیش

موسسه حقوقی اندیشه قرن کیش از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را به صورت تخصصی در زمینه خدمات ثبتی و مشاوره امور حقوقی و مالیاتی شرکت‌ها در مناطق آزاد آغاز نمود . از سال ۱۳۹۸ با تاسیس شعب در کشور های عمان و امارات ، با ارائه خدمات تخصصی ثبتی و مالیاتی و حقوقی در کشور های امارات متحده عربی و عمان ، حوزه فعالیت خود را گسترش داد .

ثبت اختراع و طرح صنعتی

ثبت اظهارنامه مالیاتی

با ما تا رویاهایتان سفر کنید

با ما تا رویاهایتان سفر کنید